Baleset

 

 

A baleset váratlanul bekövetkező olyan esemény, mely személyi sérülést, anyagi kárt, vagy termeléskiesést okoz. A méhészeti balesetek túlnyomó része a közúti balesetek és az üzemi balesetek körébe tartozik. A közúti baleset közforgalmú úton történő, nem szándékosan előidézett forgalmi esemény, bekövetkezésében legalább egy mozgó járműnek van szerepe, és anyagi kárt személyi sérülést, halálesetet eredményez.

Gépjármű közúti forgalomban csak akkor vehet részt, ha üzembentartója érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik. Az általános felelősségbiztosítás keretében a biztosító megtéríti a károsultnak a biztosított által okozott olyan személyi sérüléses és dologi kárait, melyekért a polgári jog szerint felelősséggel tartozik.

Amikor a méhészt személyi sérüléssel járó baleset éri, méhállománya ellátatlansága miatt termeléskiesés érheti, elmaradt haszna, közvetett kára keletkezhet. Gyakori, hogy a személyi sérülés mellett, magában a méhállományban, eszközökben is kár keletkezik, rakomány sérülésének következtében.

Üzemi balesetnek minősül az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Azok, akik főállás, alkalmazotti jogviszony mellett folytatnak méhészkedést, üzemi baleset esetén igényt tarthatnak a méhészeti tevékenységből kiesett jövedelmükre is.

A szakértői munka során megvizsgálom a balesetet szenvedett méhész méhállományát, eszközállományát, méhészettel kapcsolatos okiratait. Szakértői véleményben értékelem a termeléskiesés mértékét az elmaradt haszon értékét. Amennyiben a baleset során a méhállományban és az eszközökben is keletkezett kár, úgy annak értékét is meghatározom.

 

 

Webmaster | Kovács Zsolt © 2004