Lopás, rongálás

 

 

A lopás és a rongálás bűncselekmény. Bűnügyekben a szakértő általában a rendőrség kirendelésére vesz részt, a szakértő kirendelését a rendőrségnél a sértett is javasolhatja az eljárás során.

Az eljárás feljelentéssel indul melyet nyomozás, a bizonyítékok felkutatása, rögzítése, a feltételezett elkövető felderítése követ. A feljelentést a bűncselekmény felfedezésekor, - a megtalált nyomok felsorolásával - célszerű megtenni, mert az idő múlásával, a sikeres felderítés esélye csökken, és az ellopott tárgyak megtalálása kilátástalanná válhat. A nyomozó hatóság az eljárás során adatszerző tevékenységet folytat, igénybe veszi a rendőrség bűnüldözési adatbázisát.

A helyszínre érkezéskor az első lépés a nyomok megőrzése, azok változtatás nélküli biztosítása. A nyomok annál értékesebbek, minél egyedibbek. Fontosabb nyomfajták ujjnyom, tenyérnyom, lábnyom, eszköznyom, járműnyom, szagnyom, bionyom, anyagmaradványok.

Méhcsaládok ellopása esetén fontos nyom a visszaszálló méhek jelenléte. Ha a méhek repülési időszakában ilyen méhek vannak, akkor a méhcsaládokat vagy nappal szállították el, akár a méhek röptávolságán belüli vagy kívüli távolságra, vagy éjszaka szállították el, de ez esetben a méhek röptávolságán belüli távolságra. Visszaszálló méhek hiányában a méhcsaládokat éjszaka és röptávolságon kívülre szállították.

A lopást általában gépjármű felhasználásával követik el. Tettenérés esetén ajánlottabb a forgalmi rendszám, vagy más a későbbi elkövetői azonosítást lehetővé tevő adatok begyűjtése, mintsem az elkövető elfogásának illetve a hatóság kiérkezéséig történő visszatartásának megkísérlése. Az ellopott méhcsaládok tárolási, kezelési nehézségei miatt gyakori, hogy az elkövetők az eltulajdonítani szándékozott méhcsaládokra vonatkozó előzetes igény birtokában követik el a bűncselekményt.

A kaptárak jelentős része jelöletlen, nem tartalmaz a tulajdonos személyére vonatkozóan semmilyen adatot. Gyakori hogy ugyanazon kaptár vonatkozásában egyszerre állítja egy korábban elkövetett lopás sértettje és a kaptár, nyomozási időszak alatti birtokosa, hogy az a saját tulajdona. A tulajdon bizonyítása, a vitatott kaptár, a sértetti méhészet és a vitatott kaptárt birtokló méhészet más kaptárjainak vizsgálata alapján, a műszaki jellemzők ismeretében, szakértői eljárás keretében lehetséges.

 

Webmaster | Kovács Zsolt © 2004