Mézfelvásárlási jogviták

 

 

A hordós, kannás méz értékestése előtt, a gyakorlat szerint, a méhész telefonon egyeztet a mézfelvásárlóval, megbeszélik, a leadásra szánt méz mennyiségét, fajtáját, átvételi árát, a fizetés idejét, módját, az elszállítás, és a göngyöleg visszajuttatás, vagy csere módját, időpontját.


A következő esemény a méz megmintázása, a mintavétel, amely a méhész vagy annak megbízottja jelenlétében történik. Ennek keretében, a felvásárló mintát vesz, az átadásra szánt minden mézfajta, minden hordójából. Az azonos fajtájú mézet tartalmazó hordókból vett nyersmintákat, egy közös edénybe helyezi, majd összekeveri, egyneműsíti, majd a keverés után képződött átlagmintából, mintaedényekbe, mintát vesz. A levett mintákat, azok zárása után, a minta zárján, a méhésznek és a felvásárlónak is, alá kell írnia. Általában a méhész automatikusan kap a mintavétel után, egy lezárt, aláírt mintát, de van, olyan cég ahol ezt külön kérni kell. A mintavételezés után a megmintázott mézeshordókat lezárják, leplombálják. A hordóplombát, a méhésznek is alá kell írnia.

A méz átvétele és elszállítása történhet a mintavételkor, vagy a minta bevizsgálása után. A szállításkor a felvásárló saját mérleget hoz, a mézet megméri, majd az állategészségügyi bizonyítvány méz felvásárláshoz igazolás átvétele után, felvásárlási jegyet állít ki, majd készpénzfizetés esetén kifizeti az átvett méz ellenértékét.


Előfordul, hogy a méz kifizetése és elszállítása után pár héttel, hónappal, azzal jelentkezik annak vevője, hogy a méz hibás, szermaradvány tartalma magas, esetleg hamisított. Kéri vissza a kifizetett vételárat és költségei megtérítését. Jobb esetben a hibásnak mondott mézet visszaszállítja, rosszabb esetben kilátásba helyezi az állategészségügyi hatóság eljárásba vonásával, annak megsemmisítését, melynek költségeit ugyancsak kéri megfizetni. Álláspontja alátámasztására pecsétes laboratóriumi vizsgálati eredményt mutat, rajta különböző vizsgálati paraméterek mérési eredményeivel.


Ahhoz hogy a felvásárló által a méhésztől elszállított méz vonatkozásában, a vizsgálati eredmény elfogadható, azaz hiteles legyen, több feltételnek kell teljesülnie. A vevőnek bizonyítani kell, hogy a bemutatott vizsgálati eredmény tartalma, a méhésztől elszállított mézre, valóban vonatkoztatható. Bizonyítania kell, hogy a vizsgálati eredmény kialakulásnak folyamata, helyes gyakorlaton, minőségbiztosítással megalapozott, jó munkavégzésen, ellenőrzött módon alapul, a vizsgálati folyamat olyan szakaszaiban, mint


Mintavételi eljárás

Mintakezelés, minta előkészítés, mintaszállítás, mintatárolás

Mérési elemzési módszer megválasztás, mérési tartomány meghatározás

Mérőeszköz, vizsgálóeszköz használat


A felsorolt feladatok helyes gyakorlatának igazolása, olyannyira fontos, hogy azok megfelelőségére, hivatalos bizonyítására, külön arra szakosodott minősítő, tanúsító szervezetek alakultak. Ezek tanúsítják, a mérési módszer adott laboratórium általi használhatóságát, a mérőeszközök, vizsgálóeszközök hitelesítését, a laboratóriumok felkészültségi követelményeinek való megfelelést (ISO/IEC), a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) követelményeinek való megfelelést.

A felsorolt tanúsítások, minősítések megléte, a termelőtől átvett méz minősítése szempontjából nagyon fontos. Ezek garantálják ugyanis, hogy a termelő mézéből levett mintát megfelelően kezelik, az nem keveredhet más mintával, hogy az adott laboratórium jogosult, az eredményben közölt vizsgálati módszer alkalmazására, mérőeszközei, vizsgálóeszközei hitelesítési bizonyítvánnyal, és érvényes hitelesítési idővel rendelkeznek. Mennyiségi és minőségi tanúsításra szolgáló, joghatással járó mérést csak érvényes hitelesítési idővel rendelkező mérőeszközzel szabad mérni, lejárt hitelesítésű mérőeszközzel mért értéknek nincs joghatása!

Könnyen belátható, hogy elég egy rossz mintavétel, mely során a levett minta, nem egyezik meg minden tulajdonságában a megmintázott tétellel, az nem reprezentatív és a vizsgálati eredmény a megmintázott tétel vonatkozásában máris hibás. Nem véletlen, hogy a vizsgálati eredmények megalapozottságának bizonyítása szigorú feltételekhez kötött.


Mézfelvásárlási jogvitában, állategészségügyi hatósági, bírósági kirendelés, vagy az abban érintettek megbízása alapján, vállalom, a jogvita tényfeltárását, a felmerült kérdések, igazságügyi szakértői vélemény keretében történő megválaszolását.


 

 Webmaster | Kovács Zsolt © 2004