Méhészet és szomszédjogok

 

 

A méhészet hazánk mezőgazdaságának egyik legsikeresebb ágazata. A méhek szerepe a növények megporzásában nélkülözhetetlen, s a magyar akácméz méltán világhírű.

Hazánkban egy km²- re 10 méhcsalád jut, az Európai Unió átlaga nem éri el az 5 méhcsalád/km²- t. A méhek a környezettel harmonikus kapcsolatban élnek, néha előfordul azonban vita a méhész és a környezetében élők között.

A panaszos leggyakoribb érve ilyenkor az, hogy a közelben lévő méhek életvitelét zavarják, egyes tevékenységek végzésében akadályozzák, korlátozzák, egészségét veszélyeztetik. A méhek jelenléte számára félelemkeltő, azoktól fenyegetettnek, veszélyeztetettnek érzi magát. Kéri olyan állapot kialakítását, mely során életvitelében nincs a méhek miatt korlátozva, tevékenységeiben akadályozva.

A méhek tulajdonosának leggyakoribb érve hogy a jelzett sérelmet nem az ő méhei okozzák, illetve sok esetben az, hogy a panaszos később, már a méhészetről szerzett tudomása birtokában lett annak a területnek a tulajdonosa, amelyen a panasz jelentkezik.

A szakértői munka során helyszíni szemle keretében vizsgálom meg a panaszos és a méhek elhelyezésére szolgáló ingatlant. Szakértői véleményben értékelem a panaszos ingatlan méhek általi látogatottságát, a környékbeli méhészetek szerepének jelentőségét, feltárom a méhek megjelenésének okát.

A panasz vizsgálata során értékelem a hivatkozott élethelyzetekben megjelenő méhjelenlétek zavaró jellegét, értékelem az akadályozottságot, veszélyeztetettséget. Értékelem továbbá a panasz forrásául megjelölt ingatlan méhtartási gyakorlatát, szakmai gondosságát.

Javaslatot teszek a panaszos ingatlan méhek általi leterheltségét csökkentő, és ha szükséges, az ennek megfelelő méhészet kialakítási, elhelyezési megoldásra.

 

 

Webmaster | Kovács Zsolt © 2004