Termékszavatossági jogviták

 

 

A termékszavatosság, a gyártónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg, a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártót akkor terheli felelősség, ha a termék hibája már a forgalomba hozatalkor fennállt. Gyártónak minősül a termék előállítója, külföldről behozott áru esetén annak magyarországi forgalmazója.

A hiba forgalomba hozatalkori fennállásának tényét, az eladó felelősségét, azt, hogy a termék hibás, a vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. A kötelezett köteles megtéríteni a hibás teljesítésből eredő kárt,

Az elmúlt évtizedek legismertebb méhészeti termékszavatossági jogvitája a Varrescens, varroa atkaölöszer hibás gyártása miatti perek voltak. A készítmény egy gyártási hiba miatt, kevés hatóanyagot tartalmazott, és a szer előírásszerű felhasználása mellett, több ezer méhcsalád pusztult el atkakórban.

Az utóbbi években a méheknek adható készítmények köre kiszélesedett és a gyógyszerek mellett elterjedt a gyógyhatású készítmények, méhtápszerek, méhtakarmányok használata is. Időről – időre felmerül, egy - egy készítmény hatástalansága, vagy csak olyan panasz, hogy az illető készítményt a kaptárba való beadás után a méhek nem hordják el.


Ahhoz, hogy egy készítmény, csökkent hatását, az abból eredő kárt bizonyítani lehessen, több bizonyíték, jellemzően a következők beszerzése szükséges


Beszerzési számla, átvételi elismervény a készítmény átvételéről

A károsultnak bizonyítania kell, hogy jutott hozzá a kifogásolt készítményhez, azt mikor, és hol vásárolta meg.


Gyártási, forgalmazási engedély a készítményre előírt minőségi követelményekkel

A készítmény forgalomba hozatalakor hatályos és a gyártó által megadott, minőségi követelmények adják meg, azokat az adatokat, amelyekből megismerhető, hogy milyennek kell lennie a terméknek, annak elkészültekor.


A készítmény laboratóriumi minőségi vizsgálata

A megvásárolt és hibásnak minősített készítmény vizsgálata, megadja annak tényleges minőségi paramétereit, amely összehasonlítható a gyártásra előírt értékekkel.


Érvényes használati utasítás

Bemutatja a készítmény előírásszerű használatát, amely a gyártó által ígért hatáshoz vezet.


Tárolás, alkalmazás, felhasználás körülményeiről szóló jegyzőkönyv

A készítmény hatékonyságát nagymértékben befolyásolhatja, hogy azt ténylegesen milyen körülmények között tárolták, és azt ki, hol, mikor, hogyan használta, mely tényeket célszerű jegyzőkönyvben rögzíteni.


Méhcsalád laboratóriumi vizsgálata, méhek, fiasítás, lép, méz, méhkenyér szükség szerinti vizsgálata, parazitológia, bakteriológia, toxikológia, szermaradvány tartalom, méhészeti termék összetétel vizsgálati területeken

Olyan vizsgálatot kell választani, amellyel igazolható a készítmény hibás volta, amellyel igazolható, hogy a kívánt hatást a méhcsaládban nem érte el.


Kárfelvételi jegyzőkönyv, részletes tünetleírással

A méhcsaládok állapotát, a méhcsaládokban bekövetkezett közvetlen kár mértékét kell dokumentálni, a méhmérgezési eljárások során alkalmazott kárfelmérési módszerrel, leírva a méhcsaládokban tapasztalható, a készítmény alkalmazásához kapcsolódó tüneteteket.


Hatósági igazolás a méhcsaládok számáról

Az állategészségügyi hatóság által kiállított igazolás, a hibás terméket felhasználó méhészetben, a méhegészségügyi felelős által ellenőrzött méhcsaládok számáról


Igazságügyi szakértői vélemény az okozati összefüggésről, kárszámítás a kárérték teljes körű meghatározásával

Az előzőekben felsorsolt dokumentumok elemzése után készítem el, bírósági kirendelés vagy megbízás után. Az így összeállított dokumentáció alkalmas egy méhészeti készítmény forgalomba hozatalkori hibás voltának bizonyítására, kártérítési igény megalapozására.


 

 Webmaster | Kovács Zsolt © 2004