Tevékenység

Japánbirs

Az igazságügyi méhész szakértő az a személy, aki a bíróság, ügyészség, rendőrség, illetve a jogszabályokban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján elősegíti egy eljárás méhészeti jellegű tényeinek megismerését, azok megfelelő értékelését.

A szakértő - a méhészet területét érintő - eseményről egy általa lefolytatott vizsgálat után írásos szakértői véleményt készít, melyben rögzíti szakmai ténymegállapításon és következtetéseken nyugvó álláspontját.

A szakértő a hatóságok segédszerve, aki szakvéleménye benyújtásával elősegíti az adott méhészeti szakkérdés eldöntését.

A szakértő mint bizonyítási eszköz a személyi bizonyítási eszközök közé tartozik, a szakértői megállapításoknak azonban nincs ítéleti hatályuk, a szakértő nem a tényállás bírája.

 

Webmaster | Kovács Zsolt © 2004